FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 
  • OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ (OSOS)

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi, temel olarak, Ölçü Noktaları ile Ana Kontrol Merkezi arasında, çift yönlü haberleşmenin sağlandığı; sayaçlar, haberleşme üniteleri, haberleşme şebekesi ve Ana Kontrol Merkezi donanım ve yazılımları bileşenlerinin bütünselliğinden oluşur.

•  OG şebekesinden müstakil transformatör ile enerji alan müşterilere (Serbest Tüketiciler dâhil),

•  Dağıtım sistemine bağlı toplam 10 MW ve üzerinde kurulu gücü olan üretim tesislerine ait ölçü noktalarının ve Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi'ne kayıtlı ölçü noktalarının, GSM şebekesi üzerinden GSM/GPRS/EDGE haberleşme modeli ile, GSM şebekesi kapsama alanı dışındaki ölçü noktalarının ise PSTN şebekesi ile uzaktan otomatik olarak okunmasına yönelik ve dağıtım şirketlerinin faaliyetlerine uygun bir sistemin kurulması amaçlanmaktadır.

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) kapsamında, Dağıtım bölgesi dahilindeki, ölçü noktaları ile çift yönlü haberleşmenin sağlanması ve alınan verilerin uygun şekilde kullanılması,

Ölçü Noktaları ile Ana Kontrol Merkezi (AKM) arasında çift yönlü haberleşmeyi sağlayacak gerekli iletişim alt yapısının donanımsal ve yazılımsal olarak kurulması,

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS), haberleşme ve uygulama yazılımlarının uygulanabilir hale getirilerek test edilmesi ve uygulamaya konulması hususlarında mühendislik ve müşavirlik hizmeti vermekteyiz.

 

ELEKTRİK SAYAÇLARI

Üretilen ve tüketilen elektrik enerjisinin bilinmesi , kayıpların bulunabilmesi ve maliyetinin hesaplanabilmesi için elektrik enerjisinin ölçülmesi gerekir. Elektrik sayaçları, devreden çekilen güçlerin sabit veya değişken değerlerini zaman ekseni üzerinde toplayarak genellikle kilowattsaat (kwh) cinsinden kaydeden ölçü elemanıdır.

DEVREYE BAĞLANMASINA GÖRE SAYAÇLAR;

1-Doğrudan bağlanan sayaçlar

2- Ölçü Transformatörleri ile bağlı sayaçlar

2.a-Akım trafosu ile bağlanan (x/5,AG)sayaçlar

2.b-Akım ve gerilim trafosu ile bağlanan (x/5,OG) sayaçlar

YAPILARINA GÖRE SAYAÇLAR

1- Mekanik Elektrik Sayaçları,

2- Elektronik Elektrik Sayaçları,

3- Elektro-Mekanik Elektrik Sayaçları olarak sınıflandırılabilir.

İMALAT VE BAĞLANTI ŞEKLİNE GÖRE

Bir faz iki telli (bir elemanlı) sayaçlar

Üç faz dört telli (üç elemanlı) sayaçlar

Üç faz dört telli (2½ elemanlı) sayaçlar

Üç faz üç telli sayaçlar (Aron veya 2 elemanlı) sayaçlar

FONKSİYONLARINA GÖRE SAYAÇLAR;

Normal sayaçlar

Demantmetreli sayaçlar

Çok tarifeli sayaçlar Çift yönlü sayaçlar (İmport-Export)

Yük profili kaydeden sayaçlar

Haberleşme özellikli sayaçlar

Ana sayfa     |     Hakkımızda     |     Faaliyet Alanları      |     Referanalarımız     |     İletişim      
Copyright © enpamuhendislik 2010  |