FAIL (the browser should render some flash content, not this).

  • Kontrol Merkezi

Kontrol merkezi yüklerin izlenmesinden sorumludur ve bunların kabul edilebilir sınırlar içerisinde kalması için ya uygun otomatik cihazları devreye alır ya da işletme programını değiştirmek suretiyle gerekli önlemleri alır. Dağıtım sisteminde arıza olması durumunda kontrol merkezi sorunları gidermek ve mümkün olan en kısa sürede normale dönüşü sağlamak zorundadır.

  • SCADA'nın Tanımı

Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA); Ülkemizde yaygın olarak SCADA adıyla bilindiğinden bu terimi Türkçeleştirmeye gerek duyulmamıştır. Elektrik dağıtım şebekelerimizde uygulanması düşünülen şekliyle SCADA, bir şehirdeki orta gerilim (OG) dağıtım ve trafo merkezleri (DM/TM) ile seçilmiş fiderleri bir dağıtım kontrol merkezinden (DKM) canlı izleyen ve açma-kapama sağlayan on-line bir veri toplama ve kumanda sistemidir. Fider üzerinde arıza izleyen ve izole eden DMS işlevine ise fider otomasyonu (FO) diyebiliriz.

SCADA/DMS uygulamasında ise SCADA tarafından toplanan veriler DKM de uygulama bilgisayarlarınca mühendislik analizlerine tabii tutulur. Buradaki DMS (Distribution Management System) aslında Dağıtım Yönetim Sistemi anlamına gelir, ama SCADA kapsamında ‘DMS' ile aslında yukarıda bahsedilen uygulama programlar kastedilir ki, bu da bütün dağıtım yönetim sisteminin yalnızca OG seviyesini ilgilendiren bir parçasıdır.

Bu devre kullanıcıya anahtarın açık-kapalı olduğu bilgisi ile lamba durumunu izleme olanağı sunar. Anahtarın durumu devrenin düzenli çalıştığını gösterebildiği gibi devrede bir hata olduğunu da gösterebilmektedir.

SCADA BİRİMLERİ

Yukarıda ki sistemde SCADA bir kaç bileşenden oluşur:

• Kontrol merkezi • İletişim sistemi

• Uzak uç birim (RTU veya PLC)

• Saha ekipmanları (Röle v.b)

SCADA Sistemi ile Alınan Bilgiler ve Gerçekleştirilen İşlemler:

Fider Akım Bilgileri • Fider Akım Sınırı Aşıldı Bilgileri • Ana Bara Gerilim Bilgileri • Güç Bilgileri • Cos j Bilgileri • Frekans Bilgileri • Güç Trafolarının Tüm Koruma Bilgileri • DC Besleme Gerilimi Bilgileri • İndirici Merkez Bilgileri (Hücre Kapısı, Bina Kapısı Açık/Kapalı) • Fider Koruma Bilgileri (Aşırı Akım, Toprak Kaçağı Sinyal ve Açma) • PLC Pano Arıza Bilgileri (Uzak Uç Birim PLC olanlar) • Haberleşme Arıza Bilgileri • Kumanda Gerilimi Bilgileri (30 kV/15 kV Kumanda Gerilimi) • Kesici, Ayırıcı Konumu Bilgileri (Açık/Kapalı) • Kesici Açma ve Kapama İşlemleri • Motorlu Ayırıcı Açma ve Kapama İşlemleri • Fider Techizat Bilgileri (Tüm Techizatın Karakteristikleri) • Fiderdeki tüm enerji kesintilerinin süreleri ve sebepleri ile ilgili raporlama sistemi

Ana sayfa     |     Hakkımızda     |     Faaliyet Alanları      |     Referanalarımız     |     İletişim      
Copyright © enpamuhendislik 2010  |